سخنرانی پژوهشی دانشکده، دوشنبه 11 آبان 94

عنوان سمينار: كشاورزي از علم تا عمل از ديدگاه يك كشاورز پيشرو
مدعو: جناب آقاي فرزاد استخري
كشاورز نمونه كشوري

مکان: 

سالن اجتماعات دانشكده کشاورزي

تاریخ: 

Doshanbe, Aban 11, 1394 - 10:00

ارتقاء امنیت وب با وف بومی