سخنرانی پژوهشی دانشکده، دوشنبه 27 مهر 94

عنوان سمينار:
ژنتیک مولکولی و فیزیولوژی تحمل به تنش‌های غیرزنده در گیاهان مدل Setaria viridis C4
سخنران: جناب آقاي دكتر احمد ارزاني
استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتي اصفهان

مکان: 

سالن اجتماعات دانشكده کشاورزي

تاریخ: 

Doshanbe, Mehr 27, 1394 - 10:00

ارتقاء امنیت وب با وف بومی