سخنرانی پژوهشی دانشکده، دوشنبه 6 مهر 94

عنوان سمينار: نقش Vermitechnology در راستاي نيل به كشاورزي پايدار
 
سخنران: جناب آقاي دكتر حسين­علي عليخاني
 
استاد گروه خاكشناسي پرديس كشاورزي كرج دانشگاه تهران

مکان: 

سالن اجتماعات دانشكده کشاورزي

تاریخ: 

Doshanbe, Mehr 6, 1394 - 10:00

ارتقاء امنیت وب با وف بومی